Let it flow, 2021

Let it flow, 2021

Taiteilija Marlena Luukkosen teos kuvaa yhteyttä itseen, muihin ihmisiin ja ympäröivään luontoon. Nimi ”Let it flow” viittaa siihen miten ajatukset, tunteet ja energiat virtaavat lävitsemme vuoropuhellen ympäristömme kanssa. Kaikki on lopulta energiaa, joka kietoo palaset yhteen. Voi kokea olevansa yhtä ja vähemmän erillinen muista. Se kokemus yhdistää sidettämme lujemmin toisiimme ja maailmaan.

”Visuaalisen elämyksen tuottaminen on aina ollut minulle omin tapa käsitellä niin sisäistä kuin ulkoistakin maailmaa. Havainnoin ja aistin ympäristöä missä elän ja inspiroidun sen niin pienistä kuin isoistakin ihmeistä. Poimin yksityiskohtia luonnosta yhtä aikaa kun pohdin elämän suuria teemoja. Taiteessani korostuu herkkyys ja kauneuden luominen on lähtökohtani taiteen tekemiselle.

Olen Kuopiossa asuva ja työskentelevä kuvataiteilija. Olen valmistunut Lahden Muotoilu- ja Taideinstituutista vuonna 2013. Olen ollut aktiivisesti mukana näyttelytoiminnassa eri puolilla Suomea. Työskentelen pääasiassa öljyvärimaalauksen parissa. Työni keskittyy usein ihmisten kuvaamiseen yhdistellen viitteitä luonnosta. Ilmaisen itseäni myös abstraktien maalausten muodossa. Pohdin näiden suuntausten kautta teemoja sisäisestä kasvusta, muutoksesta ja mielenrauhasta.”

– Marlena Luukkonen

https://www.marlenaluukkonen.fi/