Toimisto2030:n valmennukset

Toimisto2030 on kuopiolainen on kestävän tulevaisuuden muotoilutoimisto, joka on perustettu vuonna 2021. Toimisto2030:n missiona on oivalluttaa organisaatioita muutoksentekoon, kehittämään tekemistä yhteistyössä muiden kanssa ja katsoa yli toimialarajojen. Yrityksen perustaja ja oivalluttaja, palvelumuotoilija ja sosiaalipsykologi (VTM) Silja Huttunen innostaa työporukkasi ajattelemaan boksin ulkopuolelle.

Palvelumuotoilun perusteet – 3,5 h, klo 12-15, 770 € + alv, 5-10 hlö

Paketti sisältää tilavuokran ja iltapäiväkahvit makealla leivonnaisella.

Oivalluttava valmennus inspiroivissa tiloissa

– Kun haluat kehittää palveluliiketoimintaa
– Kun haluat osallistaa henkilöstön ja asiakkaat uusien ratkaisujen tuottamiseen
– Kun haluat tarkastella liiketoimintaasi uudesta tulokulmasta

Saatte oivalluttavasta valmennuksesta materiaalin ja työpohjat, joilla pääsee alkuun!

Oivalluksia etiäpäin – 1h kokouspäivän alkuun 320 € + alv, max 10 hlö

Mitä on tulevaisuuskyvykkyys? Kykyä katsoa nykypäivän yli, hahmottaa että tulevaisuuskuvia on monia, ja että voimme omilla toimillamme vaikuttaa tulevaisuuden suuntaan.

Kehittämistyössä ja vakiintuneissa työryhmissä on tyypillistä ajautua ryhmäpäätöksentekoon eli tehdä päätelmiä totuttuja kaavoja mukaillen ja tottuja ajatusmalleja hyödyntäen. Eikä siinä mitään: rutiineille on paikkansa, ne sujuvoittavat työelämää. Kuitenkin silloin, kun haluatte löytää uudenlaisia tapoja toimia, tunnistaa uudenlaista osaamista työporukassa ja virkistää ajattelua, voi ulkopuolinen fasilitointi kehittämispäivän alkuun tehdä ihmeitä.

Oivalluksia etiäpäin -minityöpaja pitää sisällään liikkeen avulla ajattelua herättävän harjoitteen, tulevaisuusajattelua herättävän harjoituksen, sekä ryhmän tiimiytymistä edistävän harjoituksen. Samat harjoitukset on helppo omaksua hyödynnettäväksi myös tiimin myöhempään työskentelyyn ja saattekin harjoituksista kirjallisen materiaalin myöhemmin hyödynnettäväksi mukaan.

 

 

Palaudu ja oivalla – 1h kokouspäivän päätteeksi 320 € + alv, max 10 hlö

Palautumisharjoitus pitää sisällään tarkkaavaisuus- ja hengitysharjoituksia kevyen liikkeen kera. Jokainen osallistuja tekee harjoitukset ohjatusti ja itsenäisesti ryhmässä. Harjoitus tukee ajatusten jäsentelyä ja lisää säännöllisesti harjoiteltuna omien voimavarojen tunnistamista työssä ja arjessa.

Tutkimusten mukaan säännöllinen jo 15 minuutin hengitysharjoittelu lisää parasympaattisen hermoston aktivoitumista, mikä lisää palautumista ja vähentää stressin kielteisiä vaikutuksia. Tämän kevyen harjoituksen aikana pääset kokeilemaan harjoituksia. Harjoituksen jälkeen teemme myös lyhyen itsearvioinnin omasta palautumisesta ja stressin määrästä, sekä keskustelemme palautumisen merkityksestä työssä.

Levännyt mieli pystyy omaksumaan paremmin uutta tietoa, tekee parempia päätöksiä ja pystyy soveltamaan osaamistaan muuttuvissa tilanteissa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että säännölliset tarkkaavaisuusharjoitukset lisäävät empaattisuutta ja prososiaalista käyttäytymistä – omiaan parantamaan tiimin toimintaa. Lämpimästi tervetuloa lempeästi oivaltamaan palautumisharjoittelun hyödyt.

Kesto: 60 min harjoitus, joka pitää sisällään ohjatun palautumisharjoituksen sekä oman palautumisen itsearvioinnin.